Breadcrumbs

Home Портал - вести Ministarstvo prosvete - Konkurs za radno mesto Konsultanta

Facebook препорука

......Preporuči stranicu

Препоручујемо

  11040724 426269764204127 905799882 n

ELEKTRONSKO UCENJE

 

Видео месецаGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Ministarstvo prosvete - Konkurs za radno mesto Konsultanta
недеља, 20 новембар 2011 15:21

MINISTARSTVO PROSVETE

I NAUKE

raspisuje

KONKURS

za podnošenje prijava kandidata sa teritorije Republike Srbije za radno mesto Konsultanta u izradi

„Pravilnika o stručnoj spremi nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi“,

U okviru projekta „Podrška profesionalnom razvoju i evropskim inicijativama u obrazovanju“

PDP projekat se sprovodi od 2002. godine kroz partnerstvo Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Ministarstva prosvete i nauke. Projekat je doprineo najvećim promenama u sistemu profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju u Srbiji u poslednjih 10 godina i koncentrisao se na razvoj profesionalnog sistema napredovanja, stvaranje kapaciteta Ministarstva prosvete i nauke i drugih relevantnih institucija na nacionalnom i regionalnom nivou, osnivanje novih institucija, razvoj pravnih i regulatornih okvira za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Cilj zadatka: Konsultant bi trebalo da pruži stručnu podršku radnoj grupi za izradu Pravilnika o stručnoj spremi nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi.

Specifični ciljevi su: komparativna studija o potrebnoj stručnoj spremi i vrsti diplome predmetnih nastavnika u drugim zemljama, (fokusom na zemlje sa sličnim obrazovnim sistemom i inicijalni obrazovanjem nastavnika);

Predlog odgovarajuće stručne spreme i dipolome za nastavnike pojedinačnih predmeta. Može sa podneti u najviše tri verzije.

Organizovanje okruglog stola sa svim zainteresovanim stranama, stručnim društvima i relevatnim institucijama, prezentacija komparativne analize i predloženih modela.

Izabrani kandidat će dobiti detaljni opis specifičnih ciljeva i zahteva u okviru njih.

Očekivani rezultati

Konsultant će proizvesti sledeće:

1) Izveštaj komparativne studije-potreban nivo stručne spreme i vrste diplome za držanje nastave iz određenog predmeta za određeni nivo obrazovanja.

2) Predlog za pravilnik, usaglašen sa sadržajem fakultetskih programa i sadržajima i zahtevima predmeta.

3) Priprema i implementacija radionica za MPN i druge zainteresovane strane i relevantne institucije.

4) Završni izveštaj dopunjen sugestijama sa radionice.

5 )Konsultant bi trebalo da pruži podršku u procesu razvoja podzakonskog akata.

Kandidati koji konkurišu treba da ispunjavaju sledeće uslove:

• Najmanje fakultetsku diplomu osnovnih akadameskih studija iz pedagogije, obrazovne psihologije ili drugih relevantnih oblasti.

• Dobro poznavanje obrazovanja u Srbiji.

• Iskustvo u istraživanjima u obrazovanju(minimum 3 godine)

• Stručno poznavanje stranog jezika

• Iskustvo u razvoju nastavnog plana i / ili programa u obrazovanju bi bila prednost.

Na osnovu ovog konkursa izvršiće se izbor jednog kandidata za radno mesto

Rok za slanje dokumenata: 7 dana od objavljivanja konkursa

Prijave se dostavljaju u pismenoj formi preporučenom poštom, na adresu slati na adresu:

Ministarstvo prosvete i nauke, Sektor za evropske integracije i razvojne i istraživačke programe i projekte u obrazovanju i nauci

za Ivanu Cenerić

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

sa naznakom: „konkurs za Konsultanta za kompetencije nastavnika “

Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju (osim u slučaju originalnih dokumenata).

 

 


Hilliger Media Shop

Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)